Doradztwo prawne

Obsługa

  • małych i średnich przedsiębiorstw
  • osób fizycznych
  • pisanie pism procesowych
  • wnioski do KRS: rejestracja sprawozdań
  • rejestracja spółek
  • podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego i wszelkie inne wpisy
  • wpisy w księgach wieczystych, w rejestrach zastawów i innych rejestrach
  • umowy cywilnoprawne, np: sprzedaży, najmu, dzierżawy i inne
  • porady prawne