Ochrona fizyczna

System stacjonarnej ochrony polega na stałej obecności pracowników na terenie chronionego obiektu.

Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia.

Pracownicy ochrony posiadają uniformy dostosowane do specyfiki chronionego obiektu.

Utrzymują także łączność radiową lub telefoniczną i są pod stałym nadzorem naszego centrum dowodzenia.

Ten system łączności zapewnia nam możliwość natychmiastowej reakcji w momencie większego zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

Działania wykonywane w ramach ochrony fizycznej:

  • ochrona placów budowy
  • obsługa recepcji
  • ochrona zakładów przemysłowych
  • ochrona doraźna, tymczasowa
  • ochrona sklepów, marketów itp
  • ochrona osobista
  • zabezpieczenie sprzętu budowlanego
  • kontrola ruchu towarowego
  • ochrona parkingów

Ponadto pracownicy ochrony wyposażeni są również w system kontroli "active guard", który pracuje w trybie on-line.


Każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia, dlatego projektowane przez nas plany ochrony są ściśle
dostosowywane do jego specyfiki i opracowywane na podstawie analiz i zagrożeń.