Monitoring wizyjny

Monitoring jest obecnie najtańszym i niezwykle skutecznym sposobem zabezpieczenia powszechnie stosowanym na całym świecie. Systemy sygnalizacji włamania i napadu wyposażone tylko w zewnętrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne cechują się niską skutecznością ochrony. Podłączenie systemu alarmowego do całodobowej stacji monitorowania zdecydowanie poprawia stan bezpieczeństwa użytkowników oraz ich mienia. W przypadku napadu, włamania lub innych zdarzeń informacja natychmiast dociera do centrum monitoringu - tam podejmowane są odpowiednie kroki celem maksymalnego zabezpieczenia mienia i zdrowia użytkownika systemu. Po otrzymaniu sygnału alarmowego operator centrum monitoringu "Ziemowit" wysyła na miejsce zdarzenia odpowiednio wyposażoną oraz uzbrojoną grupę interwencyjno-patrolową, która podejmuje określone czynności ochronne oraz zabezpiecza obiekt do momentu przybycia właściciela.